Velký trampský slovník

A

 agresorky - Druh plátěné vojenské obuvi ze zásilek UNRA, také se jim říkalo invazky. Název pocházející z 50. let humorně komentuje vztah totalitního režimu k americké hospodářské pomoci - "obuv agresorů". Pravé agresorky bývaly z hrubého plátna pískové nebo tmavozelené barvy, vysoké do půli lýtek, s gumovou podrážkou a lněnými voskovanými šněrovadly. Bývala to ceněná vandrácká nahrážka nekvalitních tenisek a kecek místní poválečné výroby.

ahoj – trampský pozdrav, kombinován podáním ruky a zalomením palce (viz. zalomit palec), Tradicionalistický trampský pozdrav, převzatý z anglického historického námořnického slangu ["ahoy"], pravděpodobně z původních překladů knih R.L.Stevensona. Vysoce vzdělaní trampští lingvisté tvrdí, že výraz je anglicky psanou zkratkou původně latinského pokřiku z dob křižáckých válek "Ad HonOrum Jesum" ["Ku slávě Ježíšově"], kterým zjišťovali lodníci ve Středození při přiblížení neznámé lodě v nebezpečných vodách, zda jde o loď křesťanskou (a tudíž potenciálně nikoli nepřátelskou).
Pozdravit trampa tradicionalistu jinak, znamená degradovat se v jeho očích na masňáka.

alice Novodobý typ americké vojenské torny (ALICE - "All-purpose Lightweight Individual Carrying Equipment") oblíbený mezi trampy přelomu tisíciletí pro svou propracovanost a využitelnost, jako náhrada klasických US toren.

amík - Mírně hanlivý výraz pro odrůdu trempa, vidícího se ve vizuálním napodobování specielních jednotek americké armády. Amíci chodí oblečeni takřka výhradně do produkce Army Shopů, jsou vybaveni ozubenými survival knife, tornami Alice, a vyznačují se specifickými teoretickými znalostmi načtenými z vojenských příruček a vztahem k paintballu či airsoftu.

astrachán Pojem údajně pochází od předválečného trampa a novináře Gézy Včeličky. Ten ho kdysi použil v jednom novinovém fejetonu k pejorativnímu označení představitelů tzv. "zlaté mládeže", kteří se ve 30. letech, v době největšího předválečného rozmachu trampského hnutí připojovali alespoň vnějškově (napodobením výbavy a způsobu života) k trampům. Gézu, jako přesvědčeného levičáka a proletáře původem podobný snobismus štval.
Včeličkův fejeton byl tehdejšími trampy široce komentován, výraz se líbil, a díky tomu mezi trampy zlidověl.
Astrachán v původním významu je jemná černá kožešina kavkazské ovce, velmi ceněná a drahá, z níž se šily módní doplňky pro boháče. Včelička se s pojmem seznámil nejspíše za své návštěvy Ruska ve dvacátých letech.

australák - název pro klobouk vyrobený v Austrálii. Jedná se především o klobouky vyrobené firmou Bushman.B


babinec -
trampská soutěž pro ženy. Mající většinou sexuálního či kuchyňského ducha. Pro trampy je to velice oblíbená a zábavná hra.

bágl též bagáž Výraz pocházející nejpravděpodobněji z angličtiny ("bagage" = zavazadlo). Souhrnný název pro libovolné trampské individuální zavazadlo, od žebradla nebo deky smotané do ruličky [viz "matylda"], až třeba po vodácký lodní pytel, či krosnu.

bagr Výraz pocházející z vojenské hantýrky, znamenající v podstatě obyčejnou, většinou hliníkovou, jídelní lžíci. Trampské lžíce mívají zhusta jistou zvláštnost, jímž je zahnutý konec hliníkového držadla, určený specielně k tomu, aby se dala jednoduše zasunout pod řemení trampské výstroje, či za opasek, a nevypadávala. Označení "bagr" je zde prezentuje vtipnou formou vztah hladového trampa ke konsumaci poživatin. "Bagrování" jídla uvařeného pro všechny ve společném kotlíku je považováno za neetické, a hladový kamarád, který je schopen sežrat vše na co přijde bez ohledu na ostatní, si často od trampů vyslouží pejorativní přezdívku "baloun" (podle jména žrouta známého z literatury české) nebo dokonce "krkoun".

bagrovat – jíst lžící, viz. bagr, „nekecej a bagruj“

bahno - je zastaralý název pro pivo. Takto se pivo nazývalo ještě za 1. republiky, kdy kvalita piva neodpovídala dnešním standardům. Pivo bylo kalné a málokdy čiré, jak je tomu dnes. Od toho neslo tento název.

banjo - veliký pupek, označení trampa s pěkným kulatým břichem.

batl – viz. battledress,

battledress Původně blůza od britské vojenské uniformy z druhé světové války. Později obecný název pro trampskou blůzu vojenské provenience.

básnička - slivovice, „dej mi ochutnat své Basničky“

bečka - pivní sud o objemu 50 litrů

benga – viz. švestky

benžisko - srunný nástroj nesoucí název banjo


betl
– viz. battledress, „ty máš novýho betla?“

bivak Výraz převzatý z horolezecké hantýrky, značící přenocování ve volné přírodě bez stanu, pouze pod přístřeškem. Na rozdíl od spaní pod širákem je zde povolen spacák, případně různé další civilisační propirety, zvyšující pohodlí při přenocování v drsné přírodě české kotliny.

bivakovat – nocovat v lese, viz. bivak, širák

bludič – účastník velikonoční akce „Bloudění“ pro otrlé trampy (omezeno časově)

blůza - vojenská maskáčová bunda

bobík - Tradiční trampská hra. Hra tvořena dvěma hráči, vysokým kůlem zasunutým do země na kterém je upevněný na špagátu bobík do kterého se tluče pálkami. Hráči mají své pole, které se nesmí překročit. Hra spočívá v tom, kdo dřív zamotá bobíka. Zamotaný bobík se pozná tak, že se dotkne kůlu. Též se podobně hraje traperská hra Bear ball, zde je pytel plněný pískem, do kterého se mlátí rukama a kdo udělá tři otočky soupeři vyhrává.

Bodák - Jednostranně broušená vojenská dýka určená původně k nasazení na hlaveň pušky. Vojenské bodáky, po válce převážně kořistní německé provenience bývaly z velmi kvalitních ocelí, měly širokou čepel a byly kované z jednoho kusu, takže byly prakticky nezničitelné. Využitelnost bodáku je velmi široká. Mimo využití jako zbraň na obranu lze použít bez problémů bodák jako provizorní náhradu polní lopatky, lžíce, mačety, sekery, kladívka, otvíráku na zvlášť zatrvzelé konservy, dobře se s nimi hází na cíl při soutěžích, a díky kvalitě oceli a zakalení se nemusí moc často brousit, ani nepraskají jako jiné nože. Celkově jde o velmi oblíbenou součást tradicionalistické vandrácké výbavy.

bomba – trampská hra

bouda Hovorový výraz původem z němčiny ("baude" = "chatrč"), značící souhrnně rekreační stavbu, jíž paďouři říkají chata, často postavenou ryze amatérsky z dostupných materiálů. Názvy těchto staveb jsou výrazně regionální - v oblasti Brd "srub", v Beskydech "drevenica", na severozápadě čech "dača" (z německého "datsche") ... „objevili jsme novou boudu“

boviják Trampský nůž, často vyráběný amatérsky, a specificky zdobený. Název pochází ze slavného modelu víceúčelového loveckého nože s podbroušenou špičkou, tzv. "bowie knife", vyvinutého začátkem 19. století arkanasasským kovářem Jamesem Blackem podle návrhu trappera a lovce kožešin plukovníka Jima Bowieho.

bojs - z anglického boys - chlapci. Nazvání či oslovení skupiny trampů. „bojs našel jsem hospodu“

brácha – trampské oslovení, bližší než kamarád

bramboráček - rum, jedná se v dnešní době o Tuzemák, který je vyráběn z bramborového škrobu, proto nazýván bramboráčkem.

brdská matrace – něžný výraz pro trampující dívku (omezený lokálně)

brzda – viz. kedr, také nazvání trampa, který na vandru brzdí zbytek svojí pomalou chůzí.

buršlak – tříčtvrteční kabát s kožešinou uvnitř

 

C - Č

cajk – trampské vybavení

camp – viz. kemp

camrátko Souhrnný název pro drobný upomínkový předmět trampské provenience, často synonymum pro výraz placka [viz "placka"]. Název pochází z nespisovného výrazu "camrat se (s něčím...)" ve významu drobné piplavé práce s emociálním motivem., obvykle zdobený šikmo seříznutý plátek z březové kulatiny (viz. kulatina), který dostávají všichni účastníci trampských akcí „dostal jsi taky camrátko?“

canc Zápis do cancáku [viz "cancák"]. Do kamarádova cancáku lze nacancat spoustu canců. Výraz nejspíše pochází z hovorového výrazu "cancy" v pejorativním významu nadnešeně zbytečných řečí.

cancák Trampský památníček, do něhož si jeho majitel, obvykle s víceméně vydatnou pomocí svých přátel, zapisuje podle vlastní fantasie, co ho kdy napadne, případně co kdy kde zažil, viděl, nebo zaslechl. Lepí se do něj fotky z vandrů (pokud vyjdou, a je na nich něco vidět), zapisují se tam texty písniček, umělecky ladění trampové tam malují náladové skicy, či do něj píší poesii, trhají se z něj papíry, pokud je třeba zapálit oheň z mokrého dřeva v dešti, nebo poslat vzkaz nepřítomnému kamarádovi, a hlavně se do něj zapisují různé trampské aforismy, úsloví a vtipy, adresy, místopisné přehledy a jízdní řády, aby se na ně nezapomělo.
Dobrý cancák obráží vkus, intelektuální a trampské kvality svého majitele.
„napiš mi něco do cancáku“

cancat – zapisovat do cancáku, viz. cancák, „vcancni mi tam něco“

cancátko - viz. camrátko

candrbál - country bál

ceďák – vytrvalý déšť, „vypadá to na ceďák“

celta – stanový dílec, z něm. Zelt (stan), „půjč mi celtu“

claim – též klejm, viz. bivak

čmouďák - viz. čouďák

courák Výraz převzatý trampy ze železničářského žargónu. Osobní vlak místní tratě, stavící na každé zastávce. Také ještě nazývaný lokálka

courat
– chodit

čára – hranice

čočka – viz. puchejř

čouďák - rozdělání ohně za účelem vaření  

čugála – motorový vlak

čundr Výraz převzatý z českého argotu, původem z německého "tschundern" - "toulat se". Výraz čundrák, dnes už prakticky významově totožný s pojmem tramp, byl původně dosti pejorativní. Označoval před válkou trampa s nedostatkem etických zábran či bez společenské výchovy a rodinného zázemí. Často tak byli označováni trampové, pro které víkendový vandr začínal i končil v hospodě, tzv. "pivní skauti". Ti jezdili "na čundr" (ve významu vandru sestávajícího se ze střídavé konzumace alkoholu a následné opilosti), odtud "čundráci" ("čuňata na vandru"). Časem výraz zobecněl a ztratil původní pejorativní význam.

čundrák – hanlivé označení, odklon trampa od víry pravé, tzv. pivní tramp, „hele, čundráci“ viz. čundr

čutora – viz. feldflaška

 

D

dekáč
Tenký letní spací pytel. Původně se takto označoval doma ušitý spacák ze staré deky s plátěným potahem. Později po válce se tak říkalo nekvalitním letním spacím pytlům s tenkou vatovanou výplní, často používaných ve výbavě letních pionýrských táborů a vojenských posádek. „dřív se jezdilo jen s dekáčem“

dekomlat - trampská soutěž, či hra na potlaších

dělat dřevo – připravovat dřevo na oheň

desperád –dobrodruh, drsný tramp

domovenka Nášivka nošená na levém (!!!) rukávě, (pro puntičkáře - horní okraj půl stopy pod ramenním švem), obvykle symbolisující příslušnost svého nositele k tramské osadě (není podmínkou, existují i samotářské domovenky). Domovenku trampské osady dostává dotyčný po absolvování zkušební lhůty (v některých osadách se během té doby nosí prozatimní domovenka s nápisem "Čekatel"), za doprovodu tradičně uplatňovaných místních ceremoniálů (rovněž není podmínkou).
Tradice nošení domovenek ve formě nášivek na rukáv pochází až z poválečné doby. Před válkou se domovenky běžně nenosily, nahrazovaly je osadní vlajky a standarty podobné skautským.

dostavník - vlak

drsňák - Odrůda trempa obecného, pohrdajícího civilisačními vymoženostmi a zhýčkaností kamarádů, a trempujícího s minimálním vybavením, obvykle jen se lžící (někdy i celtou). Občas je tato výbava doplněna nebezpečně vypadajícím nožem.
Pravého drsňáka poznáte podle toho, že otvírá lahve piva zásadně vlastním chrupem, nemaje otvírák, a je schopen si vyjet s výšeuvedenou výbavou na vandr i v listopadu.

džípák - offroad značky Jeep, jednalo se o vojenský prototyp z 2. sv. války.
 


E


ešus
Výraz z vojenské hantýrky značící vojenskou či turistickou nádobu (běžně s víčkem) používanou na vaření, či ukládání potravin. Originální trampské ešusy bývají z hliníku, často zdobené rytím či vytepáváním do podoby lehce uměleckých výtvorů. Použití ešusu je víceúčelové, v nouzi lze ešus použít místo rýče, či jako zbraň pro boj zblízka, ortodoxní vodáci s ním s oblibou vylévají vodu z kanoe. Také je některými nazývaný esšálek (z něm. essen = jíst), též ešák, „už se ti vaří voda v ešusu“

ešák – viz. ešus

 

F

fagule - slouží k zapálení slavnostní ohně, jako je potlach či výroční oheň osady. Je to klacek, který je na jednom konci potřen smůlou a hrabankou v několika vrstvách.

fajrák – oheň

feldflaška Zkrácený zdomácnělý výraz, původem z němčiny ("Feldflasche"). Feldflaška, vojenská polní lahev, obvykle německé či rakousko-uherské provenience. Zhruba od 70. let minulého století se takto označují trampy používané vojenské polní lahve obecně.

felda - viz. feldflaška

filec též filc - Slangový výraz původem z francouzštiny ["valise" - zavazadlo]. Označuje stanovou celtu nebo deku, sbalenou do ruličky a převázanou provázkem (podobný výraz z australské angličtiny je "matylda").

felína – viz. feldflaška

fíra – viz. mašinfíra

firemaking též firemaker - Z angličtiny převzatý výraz znamenající specielní odbornou průpravu pro rozdělávání ohně v přírodě za ztížených podmínek bez použití civilizačních technologií. V podstatě znalost přírodních materiálů a způsobů rozdělávání ohně v přírodních podmínkách a odpovídající praxe. Trampové se při pobytu v přírodě často setkávají s mnoha rozdílnými podmínkami a materiály, odtud požadavek na znalosti a praxi. Ti nejlepší specialisté se často zúčastňují trampských soutěží v rozdělávání ohně na čas.
Český odpovídající výraz pro tuto činnost je obecně "ohnivák". Mezi trampy jsou specialisté na firemaking ceněni a obdivováni pro své znalosti a schopnosti. Výrazem tohoto obdivu a oceněním jejich schopností je ve většině trampských osad tradiční zvyk, že o slavnostní oheň se při potlachu stará výhradně firemaker ("ohnivák") od slavnostního zapálení až po jeho likvidaci.
Firemaking má i svůj filosofický podtext, spočívající v emociálních vlivech planoucího ohně na psychiku lidí.

flek – místo pro táboření, „dorazili jsme na flek poslední“

folkáč – viz. folkař

folkař - Lehce hanlivý výraz pro velmi specifickou odrůdu trampa obecného, kterého více než tramping samotný a příroda zajímají návštěvy koncertů a folkových slavností různého druhu. Správný folkař je schopen se s vámi kdykoli do krve pohádat o to, zda píseň kterou právě kdosi vybrnkává na kytaru někde v lese hráli původně Brontosauři nebo Hoboes, aniž by si byl vědom faktu, že na tom čerta starýho záleží. Jinak jsou ale folkaři u vandráckých ohňů vítanými hosty, neb běžně ovládají rozsáhlý repertoár trampských a folkových písní, a občas je i dovedou vlastnoručně interpretovat.

fošny – lyže

foukačka – foukací harmonika

 

G

gázl též gazík - offroad značky Gaz, jednalo se o prototyp z 2. sv. války.

greenhorn  - Začínající tramp bez odborných zkušeností s trampským životním stylem. Běžně zdraví "Nazdar" místo ortodoxně uznaného "Ahoj", nemá zkušenosti s tábořením ani s tradičními zvyklostmi, nezná zpaměti uznávané trampské písňové evergreeny, a hlavně nikdy nečetl tento slovník.

 

H

hacienda
– chata

Hadí řeka - Kocába

hafo – hodně, mnoho

hamaka – houpací síť určená pro spaní v lese, „tady natáhnu hamaku“

hangár - Výraz převzatý z vojenské hantýrky, označující rozsáhlý (většinou vojenský) stan pro více osob. Specifickým druhem hangáru je uzavřený přístřešek, sestavený z většího množství vojenských stanových dílců, obvykle maskovacích.

hic – vedro, „v takovym hicu nikam nejdu“

hobo [Vyslovuje se zhruba "hobou"] - Nespisovný anglosaský výraz převzatý z románů Jacka Londona. Označuje tuláka či sezónního dělníka, který se přesouvá krajem jízdou načerno na nákladních vlacích. Původní anglosaský význam tohoto pojmu byl dosti pejorativní - osoba na okraji společnosti, člověk bez morálních zásad. Londonovy romány a etnografický vývoj ve středoevropských podmínkách přispěly ke změně významu. V trampském pojetí je hobo už jen tulák, preferující vlastní, historicky relativně levicový pohled na okolní společnost.

hobousárna – pův.označení pro písně skupiny Hoboes, dnes písně o vlacích obecně

honzík – odepínací část torny, slouží jako úložný prostor pro drobnosti

hopsoda – viz. knajpa

hrabanka - je nahrabané jehlíčí a slouží k obalování fagule.

hytlák – nákladní vůz

 

Ch

chechtáky – peníze

chodící konzerva – pes

 

I

igelit - Jedna z věcí, která v trampingu byla hitem v 70. - 80. letech minulého století. Stala se oblíbenou částí výbavou trampa. Výhoda igelitu předčila v mnohém celtové stany, které byly těžké a brzy propouštěly vodu. V dobách komunismu byl igelit nedostatkovým zbožím. Igelit se podomácku přešíval, aby mohl sloužit, jako plnohodnotný přístřešek.

invazák - Plátěný opasek od americké či britské polní uniformy. V 60. letech velmi obdivovaná část výstroje trampa tradicionalisty.

 

J

jehličí – vojenská maskovací uniforma vzorem připomínající jehličí, „vezmu si na sebe jehličí“

jezdit na divoko – neorganizovaně trampovat

jezdit ven – viz. trampovat

 

K

kamarád – trampské oslovení, nejspíš z fr. camarade, to z lat. camera (komora), tzn. pův. spolubydlící v pokoji, „starší kamarádi vždycky rádi poradí mladším kamarádům“

kanada 1 – tzv. kanadský žertík. Pojem označující velmi specifický druh ryze trampského humoru, spočívající v ve vyvedení vybraného kamaráda z míry vhodně koncipovaným, obvykle dosti drastickým vtipem. Oblíbená součást trampské latiny - vyprávění u táborových ohňů. Klasický popis kanadských žertíků pochází rovněž z pera klasika [viz Jaroslav Žák - Dobrodružství šesti trampů],

kanada 2 Kožený řemínek ze surové kůže zaobleného průřezu v délce až několika metrů. Často vznikal z polotovaru prodávaného v Řempu, státních obchodech s průmyslovými zbytky, kde byl nabízen jako řemenička k šicím strojům. Používal se na různé vazby a místo lana při překonávání terénních překážek, ale nejpoužívanějším využitím bývaly soutěže a případně i lehce pubertální souboje trampských drsňáků. Kanada se zde používala specielním způsobem jako jakýsi bič, a účelem bylo donutit soupeře aby pod tlakem poměrně citelných švihů opustil vyhrazený prostor, či prostě ustoupil, a tím "ztratil tvář". Kanada bývala poměrně módní v 80. letech dvacátého století, i když byla známa už před válkou.
Švihnutí kanadou způsobovalo bolestivé podlitiny bez dalších následků - odtud využití při trampských soubojích. Často šlo o rituální souboje o ženy, rovněž se takto řešily drobné urážky, či spory o hierarchické zařazení v rámci vandráckého kolektivu.
„podej mi tu kanadu“

kanady Po válce trampské označení pro kožené šněrovací boty s gumovou podrážkou vysoké do půli lýtek, běžně vojenské provenience. Název pochází z pojmenování vojenské obuvi z kanadských zásilek UNRA, která bývala po válce poměrně lacino k dostání v obchodech s použitým zbožím a prodejnách průmyslových přebytků.
Tzv. "kanadky" byly známy už před válkou, v poněkud jiném významu: označovaly vysoké, tzv. "lovecké" šněrovací boty z hovězí kůže s šitou koženou podrážkou, dovážené za první republiky z USA a Kanady. [credit: Max z T.O.W.R.]
„teče mi do kanad“

kecky Zdomácnělý předválečný název dovážených kotníkových tenisek americké firmy KEDS. Po válce se tyto tenisky licenčně vyráběly ve velkých sériích v bývalých Baťových závodech ve Zlíně. Původní americké "kedsky" byly proslulé svou kvalitou, zatímco místní poválečná výroba bývala velmi nekvalitní. V důsledku toho došlo k posunu trampských náhledů na využitelnost, a obuv, před válkou mezi trampy vyhledávaná a široce využívaná, se stala v šedesátých letech symbolem paďourství a zaostalosti, stejně jako bachraté tepláky, gumové přezůvky zvané "šedý mor", čepice "zmijovky", nebo tzv. rádiovky "s anténou"

kedr – silný krajíc chleba

kejtra – kytara, též pádlo, pekáč, sladký dřevo, „zahraj něco na kejtru“

kemp – též camp, místo k táboření užívané a udržované trampy nebo trampskou osadou, většinou poblíž potoka nebo studánky, s uklizeným ohništěm, připraveným dřívím, lavičkami, event. s přístřeškem, příp. srubem, viz. kempovat, „půjdeme na kemp“

kempovat – tábořit, viz. zakempovat

kempovka  – kempovní kniha, vzpomínkový zápisník, zůstává na kempu

klejm Pojem značící trampské tábořiště, často oblíbené místo někde v lese, na které si trampská parta, či osada dělá nárok. Výraz pochází z anglického zlatokopeckého pojmu "claim" - vykolíkované náleziště zlata.

kletr - batoh

knajpa – hospoda, též hopsoda, ratejna

kočka – viz. ledviňák

kochmašina - německá válečná polní miska

kombajnérka - název pro točenou nebo lahvovou limonádu

kongo - název pro blůzu

kotlík 1 – nádoba na vaření

kotlík 2 – hanlivé označení trampa užívané paďoury

kovbojíček – masňák hrající si na kovboje, „to dělají kovbojíčkové“

kristusky – kožené sandály

krýgl - půllitr s uchem

křusky – boty

kufrovat – bloudit, „zakufrovali jsme“

kuchyňák -  Specializovaný druh trampského ohniště, především na kempech T.O. Založeného výhradně k prakticky prozaickým účelům - vaření, sušení mokrých svršků či doplňků výstroje, a podobně. Na rozdíl od tradicionalisticky rituálních typů ohňů, jimiž je především "táborák", a hlavně "oheň potlachový" se zde z praktických důvodů nedodržují různá rituální tabu (například tzv. "ohňový kruh", zákaz spalování odpadu, či házení vajglů do ohně)

kulatina – hrubě opracovaný kmen stromu

kušna – ústa

kutloch - spaní „pojď rozdělat kutloch“

 

L

lahvoň– lahvové pivo


ledvina
Vojenský ešus specielního tvaru (zhruba mírně prohnutá fazole), s víčkem. Tvar odpovídá požadavku, aby mohl být nošen na opasku, přibližně v místech, kde mívá normální Homo Sapiens ledviny. Odtud podle tradice název. Někteří trampští lingvisté zastávají tradicionalistický názor, že název je odvozen od tvaru, který údajně shora připomíná ledvinu větších savců. Obvykle ale nejsou ochotni doložit svá tvrzení nezvratným důkazem, dokonce ani nejsou ochotni ukázat vlastní ledviny. „mám novou ledvinu“


ledviňák – ledvinový pás, též kočka, „půjčím ti ledviňák“


liháč – lihový vařič


louže – rybník, jezero


lozit - lézt


lufťák – výletník, „lufťáci táhnou“


M

matylda - viz filec

maskáč Původně název pro vojenskou maskovací celtu, dílec vojenského stanu, obvykle kosočtverečného tvaru (existují i čtvercové a trojúhelnikové typy), kterou lze nouzově použít jako převlečník, či pršiplášt.
Později obecný název pro trampské svrchní oblečení s maskovacím vzorem (kabát, blůzu) buď ušité z celty, nebo originální. Například průzkumnické maskovací převlečníky.

maskáče – kalhoty z maskovací látky, viz. maskáč

masňák Pejorativní výraz jímž trampové označují civilizací postižené obyvatele měst, s nimiž se náhodně setkávají v přírodě. Pravý a nefalšovaný paďour je nesportovně obézní měšťák se vzhledem vepře, společenskou inteligencí komára, povahou hovězího bravu a sebevědomím dobyvatele kontimentu. Jeho domovem je městská civilizace a do přírody přichází jen aby ji zničil a pokálel. Není schopen v ní žít, povrchně obdivuje její krásu, aniž by jí rozumněl. Je v přírodě "na návštěvě", a odmítá se v ní chovat jako host.
Neovládá zásady života v přírodě, protože je v městské civilizaci nikdy nepotřeboval, projevuje naivní hloupost a bezohlednost nevychovaného dítěte, a nedostatek tolerance, solidarity a kamarádství.
Označit někoho za masňáka či paďoura je mezi trampy natolik přiléhavá charakteristika povahových vlastností a schopností dotyčného, že označit takto trampa je už tradičně poukázkou na insultaci.
„jsou to masňáci“

masňárna – přepychově zařízená chata, viz. masňák

mastňák – viz. masňák

mašinfíra – strojvůdce ve vlaku, z něm. Maschinenführer

maxispacák - Spací pytel nadměrné velikosti, tzv. XXL, často šitý na zakázku. Také se tak označovaly improvizované spací vaky sepnuté ze dvou stejných dekových spacáků (přes zipy na obvodu). Velmi oblíbené mezi milenci a trampskými proutníky.

medivak – menší brašna, z angl. medicinal bag

medvěd – viz. medivak

mecheche – bujará zábava, též merenda

melta – kávovinový nápoj, náhražka kávy, oblíbená zejména během hospodářské krize

merenda – viz. mecheche

mozol – viz. puchejř

mrtvý dítě – viz. usárna

mumie – typ spacího pytle, „nejlepší je mumie“

mustang – kůň, pův. divoký kůň z amerických prérií

 

N

nábližka - též zkrtatka název cesty, která ušetří čas nebo zbytečné kilometry

na kůň - povel je čas vyrazit

nížák - udělat přestávku na občerstvení, též někdy řečeno čekpojnt z angl. checkpoint, jako záchytný bod

 

O


oběživo - peníze

odznak (odznáček) - v současné době velice moderní nahrazení camrátka. Nejčastěji se používá ke kulatému výročí osady.

ohnivá voda – alkoholický nápoj

ohnivec – tramp určený šerifem, aby se staral o slavnostní oheň též ohnivák, palivec

oleják - (westernový) kabát napuštěný vyjetým olejem. Většinou sahá až ke kotníkům.

osada – trampská osada, viz. T.O., „za jakou osadu jezdíš?“

osadník – člen trampské osady, viz. T.O.

osvěžovna hospoda, viz. knajpa

 

P

pacifik
– vlak, např. Posázavský pacifik na trati Praha – Čerčany

pádlo – viz. kejtra

paďour – hanlivé označení pro měšťáka, víkendového turistu; původ zřejmě od slova padavka (neschopný člověk), existují i další výklady např. souvislost s arabským slovem džaur (počeštěně ďaur) = bezvěrec, obecně nadávka

paďouřit – stávat se paďourem

Pajda – trampský bůh, „za všechno může Pajda“

pangejt – příkop

pára - Zastaralý název pro vlak - parní lokomotyva

pard – kamarádské oslovení

patrontaška – pouzdro na opasku, původně na náboje

pekáč – viz. kejtra

pfko - Si předávají trampové na konci kalendářního roku. Jedná se o obrázek, či vlastnoruční tvorbu přáníčka do nového roku.

placka Výraz pro šikmo seříznutý kousek větve v elipsovitém tvaru krajíce chleba, popsaný či pomalovaný dostupnými barvami a styly v ryze trampském duchu. Rozeznáváme tři typy:
Placky potlachové, placky pamětní, vytvářené na památku umělecky založenými kamarády, a placky soutěžní, získávané jako cena, či upomínka na vítězství v nějaké trampské soutěži,
či za zásluhy, jako pomoc s přípravou potlachu.
Potlachové placky (běžně ne delší dvou palců) se obvykle věší za kousek provázku do knoflíkové dírky trampské košile, či vandrblůzy.
Počet potlachových placek, klinkajících se na kuřecí hrudi pravověrného trempa udává, kolika potlachů se již v životě účastnil, a tedy i jeho odborné zkušenosti.

ploutev – ruka, „zalomit ploutev“ (viz. zalomit)

poblifka – polévka

pončo – americká vojenská pláštěnka

poridž – ovesná kaše, z angl. porridge

potlach – slavnostní shromáždění u ohně, pův. indián. slavnost potleeč ( angl. potlatch), v češtině mylně spojováno s tlachat, Je to jedna z nejvýznačnějších událostí života trampské osady. Trvá obvykle podstatnou část víkendu a sestává se z nejrůznějších místních prvků, z nich nejtradičnější jsou trampské soutěže a slavnostní oheň. Na potlach obvykle zve pořadatel zúčastněné poštou zasílaným 'zvadlem', v novější době i internetem.
Obecně se rozlišují dva typy potlachů:
"potlachy běžné", kam lze přijít i nepozván, a odkud vás nikdo nevyhazuje, pokud místním nešlapete na kuří voka, a "potlachy pro zvané", kde vám, pokud jste nebyli výslovně pozváni, uvítací výbor, významě poklepávaje násadou od krumpáče o tábořiště, doporučí spěšný odchod.
Zvláštním typem potlachu je tzv. "slezina". Ta vzniká často i spontánně, když se kdesi u trampského ohně, či ve vhodně útulné hospůdce "slezou" pravověrní vandráci a poté se baví svým výrazně specifickým způsobem.
„jedeš na potlach?“

potlachoviště – místo konání potlachu

psavec – tramp píšící do trampských časopisů

puchejř – slunce, též čočka, mozol, punťa

punťa – viz. puchejř, „kdyby svítil punťa“

pustit chlup – investovat peníze, původ pravděp. z argotu

putna - název pro bágl

 

R


ratejna
– viz. knajpa

rejže – rytmický hudební nástroj

režijka – zaměstnanecký volný lístek na vlak

rovnej – čestný

rybník – mokrý spacák

ryvolovka – píseň bratří Ryvolů, viz. hobousárna

 

S - Š

salón – hospoda, dnes spíše hopsoda, knajpa, ratejna

salún – podle výslovnosti angl. saloon, viz. salón

samotář - viz. vandrák

sezóňák – tramp, který jezdí jen v létě, „normální sezóňáci“

sladký dřevo – kytara, též kejtra, pádlo, pekáč

slezina – shromáždění trampů, od slézat se

song – píseň, z angl.

spacák – spací pytel

spojka - Maník z pořádající osady, pověřený pořadatelem potlachu čekáním na nějakém vybraném orientačním místě (většinou na nejbližší hospodě u vlakové zastávky či vlakové zastávce) a směřující příchozí lokálně na místo konání potlachu.

squaw [skvó] – pův. indiánská žena, viz. trampka

Stará řeka - Berounka

stetson – klobouk, název podle amer. výrobní značky kovbojských klobouků

střela - osadní dopravní postředek - auto, gazík

suchou stezku! – pozdrav na rozloučenou, přání

šerif – „Výraz převzatý z angličtiny značící většinou oficiálního vůdce a mluvčího trampské osady. Šerifem bývá většinou zakladatel osady, nebo bývá volen aklamací, a většinou jde o nejschopnějšího, nejváženějšího či nejzkušenějšího člena trampského kolektivu, který se stará o pořádek a dodržování tradic, pravidel a zásad. Symbolem jeho funkce je "šerifská hvězda", mosazná nebo hliníková kopie podobných symbolů šerifů z amerických westernů. „šerif to zařídí“

šerifský kruh - ohraničení ohně kameny či poleny, kam smí vstoupit jen ohnivák. Toto ohraničení se používá na potlaších a dalších významných trampských akcích. Vstup do kruhu pro ostatní je jen tehdy, když je kruh otevřený.

šíny – železniční koleje

šír – viz. širák

širák Způsob sezónního přenocování ve volné přírodě bez vybavení, jen v oblečení, maximálně zabalen do vojenské celty. Dá se ve středoevropských klimatických podmínkách bez problémů praktikovat, pokud teplota neklesne během noci pod cca 15 stupňů Celsia. Oblíbený způsob přenocování mezi drsňáky. Není nutné s sebou tahat spoustu zbytečné výbavy „spát pod širákem“

šlajfka – kravata

šosák – nepromokavý kabát

špagát – provázek

šporny – ostruhy na botách jezdců na koních

štiplístek – průvodčí

štreka – cesta

švestky – policie, též benga

švihguma - prak, „střelba z praku“

 

T


T.O.
viz. trampská osada, většinou součást názvu, např. T.O.Paběrky, T.O. Zlatý klíč

táborák – táborový oheň

takytramp – viz. masňák

tele Vojenská torna z první světové války, původně německé či rakouskouherské provenience, používaná v některých armádách i po válce. Oblíbená mezi trampy-tradicionalisty. Existuje několik základních typů, majících společný prvek: rozměrná horní chlopeň torny je vždy pošitá vydělanou telecí kůží se srstí navrch. Jako trampské zavazadlo je to efektní, leč nijak zvlášť praktická záležitost. I prázdná je docela těžká a moc se do ní nevejde, kožené řemení řeže do ramen, a klasicky zabalená vyžaduje tzv. "bandalír", což je deka smotaná do ruličky, obalená celtou, a připevněná na horní a bočních stranách torny., „podej mi to tele“

tempo di vlak – charakteristický rytmus moderní (poválečné) trampské písně

tišina - Tímto slovem se žádá ticho, když má šerif osady slovo na potlachu.

tlama – přístřešek z celty

tomahavk – sekera, pův. indiánská válečná sekera

torna - název pro (trampský) bágl

tramp 1 – tulák, vandrák, člověk milující přírodu, anglické slovo je germánského původu (Treppe = schod), ve významu vandr, potulka doloženo již 1664; v Americe se tak označovali většinou nezaměstnaní tuláci, viz. hobo, doloženo i u I. Olbrachta, v našem významu rozšířeno až po vydání románu Cesta, „říkávali staří trampové“, též tremp

tramp 2 – tramping, cestování, též vandr, „jedem na tramp“

tramping – hnutí, které vyniklo na počátku 20.století, viz. tramp

trampíř – viz. tramp

trampka – trampující dívka

trampovat – pěstovat tramping, jezdit do přírody jako tramp, též jezdit ven, „dřív jsem taky trampoval“

trampská osada – skupina trampů, jezdí spolu většinou na stejné místo, má svoji vlajku, šerifa, domovenky, atp.

trampská svatba – koná se na osadě, oddává šerif

traper, (amer.) – zálesák

tremp – viz. tramp

 

U

umí! – pokřik, kterým se odměňuje dobrý výkon interpreta, zejm. při hudební produkci

usárna Americká vojenská torna připomínající tvarem v rozbaleném stavu povijan pro nemluvně. Velmi ceněná a oblíbená součást výbavy. O praktičnosti usáren kolují mezi trempy legendy. Existuje množství napodobenin. Originální usárna je pískové barvy, má na horní chlopni černá písmena U.S. (United States), v zadní části víceméně nečitelné černé typové razítko, a velmi solidní a funkčně prošpekulované mosazné kování. Zabalit usárnu předepsaným tradičním způsobem vyžaduje praxi a cvik. Správně tradičně zabalená usárna má mnoho různých místních názvů svědčících o její oblíbenosti (dlouhá a úzká = "trabuko", "cigáro", "trubka", "párek", "roláda"; krátká a tlustá = "špekbuřt" nebo "bedna"; nedbale zabalená = "hašišák", na severu "grejda", na jihu "mrtvolka", nebo taky "mrtvý dítě" - se zjevnou narážkou na povijanovej tvar). „sbal si usárnu“

ueska – viz. usárna

uska – viz. usárna

ušárna - viz. usárna

uzda – viz. usárna

 

V

vandr – viz. tramp2 , z něm. wandern (cestovat),nebo z anglického wander (potulovat, cestovat, pohybovat se bez cíle)  „to byl pěknej vandr“

vandrák – z anglického wanderer (poutník, tulák, vandrák) v am. angličtině se užívá bum (tulák či vyžírat). Na rozdíl od trampa - člena nějaké osady, tramp jezdící na vandry sólo. Obvykle jde o jedince, opovrhující z nejrůznějších důvodů kolektivem, nebo nehodlající se přizpůsobovat nějakým těm přihlouplým osadním zvyklostem. Trampy jsou nazýváni vandráky. V dnešní době se rozdíly tramp, vandrák a čundrák totožní s jedním názvem.

vandrovat – cestovat, viz. trampovat, „vandrovali jsme po Brdech“

vaťák – vatovaný kabát, „radši vezmu vaťák“

vatra - Dřevěná hranice pro zapálení slavnostního ohně

veget – pohoda, spokojenost

vechtr – železniční stanice

veksl 1 – výhybka

veksl 2 – lesní cestička zvěře

Velká řeka - Vltava

velkej – viz. velkej vandr

velkej vandr – vícedenní vandr, též velkej

vlajka 1 - nikým neuzákoněná, ale všemi trampy uctívaná trampská hymna

vlajka 2 - trikolora trampské osady, též je to osadní symbol

vlezné – vstupné

vobrázky – karty

vocas – liščí ocas na stetsonu

voheň – viz. výročák, potlach, „v pátek jedem na voheň“

vochránce – strážce přírody

vopejkadlo – seříznutý prut určený k opékání čehokoli na ohni, „podej mi vopejkadlo“

votvírák – předmět určený k otevírání konzerv, příp. lahví

vrahovat – jet načerno

výročák, výroční oheň Slavnostní oheň jako součást potlachu konaného za účelem oslav nějakého význačného historického data podstatného pro danou osadu. Klasicky to bývá nějaké okrouhlé výročí založení osady. Nicméně některé trampské osady to chápou odlišně, a pořádají výroční potlachy každoročně, obvykle tou dobou, kdy byla jejich osada před lety založena.

vzít do vleku – jít společně

 

W

woodcraft
Pojem z románů E.T.Setona. V překladu "lesní moudrost". Formálně výraz inteligentního vztahu člověka, konkrétně trampa, k okolní přírodě. symbolem je bílý kruh se dvěma modrými rohy, z něho vycházejí plameny na čtyři světové strany, z nich pak po třech paprscích, které symbolizují dvanáct zákonů woodcraftu

 

Z - Ž

zakempovat – utábořit se, viz. kempovat, „tady zakempujem“

zalomit palec Specifický trampský pozdrav, spočívající v tom, že se po stisku dlaně při podání ruky se zdravící se trampové zaháknou vzájemně palci pravé ruky a znovu stisknou. Existuje větší množství místně uplatňovaných variant tohoto pozdravu. Ty nejkrkolomnější vyžadují jistý tréning, případně předběžnou domluvu vhodnou formou, aby si zdravený nemyslel, že je zdravícím fyzicky atakován.

zavírák – skládací nůž, též žabikuch

zdunět se – opít se

zelenáč – nováček, nezkušený tramp, z angl. greenhorn

zelenej vandr – základní vojenská služba

Zlatá řeka - Sázava

zrzavá voda – pivo

zvadlo Tradiční způsob jak sezvat kamarády na potlach, či jinou podobnou trampskou akci. Klasické zvadlo je kartónek velikosti pohlednice, zasílaný poštou, obvykle s obrázkem, a bližšími údaji o jakou akci jde, a kdy a kde se koná. „pošlu ti zvadlo“

žabikuch – viz. zavírák

žebradlo – viz. žracák

žracák  výraz pro to, čemu turisté říkají chlebník, povětšinou plátěné pouzdro na gásmasku, s popruhem přes rameno, případně vojenská torna menšího objemu, rovněž s popruhem. Některá specifická žebradla lze zavěsit i na tornu, či na opasek. „zapomněl si tam žracák“

11.05.2011 11:14:17
trampikgregy
Editace stránek
Jihlava
Horní Jelení
Ústí nad Labem
Havlíčkův Brod
České Budějovice
Brno
Číchov
Trampský časopis o trampu za Velkou louží
Westernové městečko - U Humpolce
S modrou oblouhou a sluncem nad hlavou přejí Skaláci!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one